18.3.3. Om reglerne for repræsentation og rejser i kommunale fællesskaber og for kommunalbestyrelsesmedlemmer

12-04-2018
Økonomi- og indenrigsministerens svar af 12. april 2018 til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg spørgsmål nr. 358 (alm. del) - Forvaltningsjura, j.nr. 2018-1553 

Økonomi- og indenrigsministeren har den 12. april 2018 besvaret følgende spørgsmål 358 (alm. del) stillet af Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg: 

”Vil ministeren redegøre for, hvilke regler der er i dag for repræsentation og rejser i § 60-selskaber sammenlignet med reglerne for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er på tilsvarende studie- eller repræsentationsrejser i udlandet?” 

Besvarelsen redegør for reglerne for studieture og repræsentationsrejser i kommunale fællesskaber og for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Økonomi- og indenrigsministerens svar af 12. april 2018
til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
– Forvaltningsjura, j. nr. 2018-1553