19.5.6. Om et regionsrådsmedlem, der er regionsansat, hvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales til regionen som arbejdsgiver, skal modregnes i lønnen

12-07-2019

En region havde anmodet Social- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt et regionsrådsmedlem, der var regionsansat, som modtog erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og hvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste blev udbetalt til regionen som arbejdsgiver, skulle modregnes i lønnen for den del, der oversteg maksimum pr. dag.

Social- og Indenrigsministeriet henviste til Indenrigsministeriets udtalelse af 28. februar 2000, j.nr. 1998/1304/060-2, Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonnotat af 12. marts 2010 om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til arbejdsgiveren, j.nr. 2009-1008, og Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 18. marts 2010, j.nr. 2009-1008.

Social- og Indenrigsministeriet udtalte, at det fulgte af retsgrundlaget og ministeriets praksis, at regionsansatte, som var valgt ind i regionsrådet, som modtog erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og hvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste blev udbetalt til regionen som arbejdsgiver, skulle modregnes i lønnen for værdien af den del af arbejdsfriheden, der oversteg maksimumbeløbet pr. dag.

Baggrunden herfor var, at regionen hverken efter vederlagsreglerne eller myndighedsfuldmagtsregler havde hjemmel til at udbetale mere i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste henholdsvis løn, end regionsrådsmedlemmet/den ansatte var berettiget til.

Social- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 12. juli 2019 vedr. en henvendelse fra en region
- sagsnr. 2019-3712