20.1.1. Vedrørende standsningsretten

15-05-2020

Social- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det forhold, at en beslutning er standset efter § 23 i lov om kommunernes styrelse, ikke afskærer udvalget fra at tage sagen op på ny med henblik på at ophæve sin beslutning, så der ikke er nogen sag, der skal forelægges kommunalbestyrelsen, eller med henblik på at afgive en (ændret) indstilling til kommunalbestyrelsen. Sagen kan blot ikke afgøres af udvalget.

Videre udtalt, at en sag, hvori beslutningen er standset, skal følge den almindelige procedure og uden unødig forsinkelse forelægges for kommunalbestyrelsen, eventuelt via økonomiudvalget og andre udvalg.

På denne baggrund var det Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at hensyn til tilvejebringelse af yderligere beslutningsgrundlag, herunder fornyet udvalgsforelæggelse, kan føre til, at sagen ikke behandles på det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, men sagen skal forelægges kommunalbestyrelsen uden unødig forsinkelse.

Social- og Indenrigsministeriets brev af 15. maj 2020 til et kommunalbestyrelsesmedlem – Kommunaljura, j.nr. 2020-5014