20.1.3. Telefonisk henvendelse om foretræde for udvalg og om andre muligheder for, at udvalg kan få mundtlige oplysninger fra borgerne

22-06-2020

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret en kommunes spørgsmål om borgeres foretræde for udvalg efter § 20, stk. 4, 2. pkt., og om andre muligheder for, at udvalg kan få mundtlige oplysninger fra borgerne.

Social- og Indenrigsministeriets notat af 22. juni 2020 – Kommunaljura, j.nr. 2020-6382