20.6.1. Om varigheden af kommunale og regionale revisionskontrakter

19-02-2020

Social- og Indenrigsministeriet har fra Rådgivningsenheden, Statens Indkøb, der rådgiver statslige myndigheder om forståelsen af udbudsreglerne, modtaget en vejledende udtalelse om den maksimale løbetid for kommunale og regionale revisionskontrakter, hvis værdi overstiger lovens tærskelværdi.

Af udtalelsen fremgår bl.a., at det vurderes, at kommuners og regioners revisionskontrakter kan indgås med en varighed på op til fire år.

Social- og Indenrigsministeriets notat af 19. februar 2020 om udtalelse af 6. februar 2020 fra Rådgivningsenheden, Statens Indkøb – Kommunaljura, j.nr. 2020-998