21.1.1. Telefonisk henvendelse om stedfortræderrækkefølgen, herunder om fortrængning af lavere placeret stedfortræder

11-02-2021

Indenrigs- og Boligministeriet har telefonisk udtalt sig til en kommune om stedfortræderrækkefølgen i et tilfælde, hvor der skal indkaldes en permanent stedfortræder for et medlem på et tidspunkt, hvor den højest placerede stedfortræder på stedfortræderlisten midlertidigt er indtrådt for et andet medlem.

Ministeriet svarede bl.a., at det altid er den øverste ledige stedfortræder, der indkaldes. En stedfortræder fortrænger i alle tilfælde, hvor vedkommende ikke er udtrådt af stedfortræderrækkefølgen, en stedfortræder, der står lavere på stedfortræderlisten, når den førstnævnte - højest placerede - stedfortræder på ny bliver ledig.

 

Indenrigs- og Boligministeriets telefonnotat af 10. februar 2021 til en kommune
- Demokrati, sagsnr. 2021-1367