22.1.6. Om kommunalbestyrelsens indkaldelse af permanent stedfortræder i forlængelse af en midlertidig stedfortræderindkaldelse

28-11-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har generelt udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at alle tilfælde af stedfortræderindkaldelse efter § 104 i den kommunale og regionale valglov skal godkendes af kommunalbestyrelsen, ligesom det gælder alle tilfælde af stedfortræderindkaldelse efter § 15 i lov om kommunernes styrelse. Kravet om kommunalbestyrelsens godkendelse gælder således også for stedfortræderindkaldelse, som sker i umiddelbar forlængelse af den samme stedfortræders midlertidige indkaldelse for det nu udtrædende eller afdøde medlem. Kravet gælder tillige for den senere fornyede stedfortræderindkaldelse, der skal ske, i tilfælde af, at en højere placeret stedfortræder, der har været indkaldt midlertidigt for et andet medlem, på ny bliver ledig og skal indtræde permanent i kommunalbestyrelsen.

Indenrigs- og Boligministeriets notat af 28. november 2022, sendt til bl.a. Ankestyrelsen og KL, Demokrati
- j.nr. 2022-6136