22.5.1. Om ændring af valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

05-05-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har udtalt, at der ikke er hjemmel til at ændre en beslutning om valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter udløbet af den frist, inden for hvilken valget efter vederlagsreglerne skal træffes. Det gælder uanset årsagen til, at vedkommende ønsker at ændre sit valg. I 2022, som var året efter kommunalvalget, var fristen den 1. februar 2022. Ministeriet havde derfor ikke mulighed for at imødekomme en kommunes anmodning om at imødekomme en anmodning fra et nyvalgt byrådsmedlem, fremsat den 4. februar 2002, om at få lov at ændre sit valg af vederlag fra fast vederlag til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod et reduceret fast vederlag.

Indenrigs- og Boligministeriets brev af 7. april 2022 til en kommune
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-1653

Indenrigs- og Boligministeriets notat af 7. april 2022 om muligheden for at dispensere fra fristerne for valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-1653