22.5.2. Om indbetaling til ratepension for menige kommunalbestyrelsesmedlemmer

06-05-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har telefonisk udtalt, at der efter ministeriets opfattelse ikke er hjemmel til, at en kommune kan medvirke til at administrere en pensionsordning for menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis ydelser skulle udredes af medlemmernes vederlag. Dette skyldes, at vederlagsreglerne udtømmende regulerer kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlæggelse.

Indenrigs- og Boligministeriets telefonnotat af 29. april 2022
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-2025

Indenrigsministeriets telefonreferat af 14. december 1999
- 4.k.kt., Forvaltningsjura, j.nr. 2022-2025