22.8.4. Om borgerrådgiverens kompetence for så vidt angår socialtilsynet

01-09-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har i et svar til en kommune generelt udtalt, at en kommunal borgerrådgivers virksomhed kan omfatte kommunens udførelse af opgaver som led i socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn. Ministeriet har videre bl.a. udtalt, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der varetager socialtilsyn, vil kunne beslutte, at kommunens opgaver som led i socialtilsynet ikke skal være omfattet af borgerrådgiverfunktionens virke.

Indenrigs- og Boligministeriets skrivelse af 1. september 2022 til en kommune
- Demokrati, j.nr. 2022-3995