23.2a.1. Om habilitet ved beslutning om vederlag til kommunale fællesskaber

10-01-2023

Det følger af forvaltningslovens § 4, stk. 3, 2. pkt., at medlemmer af en kommunalbestyrelse kan deltage i kommunalbestyrelsens beslutninger om vederlag mv. til medlemmer.

Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at bestemmelsen også finder anvendelse i en situation, hvor en kommunalbestyrelse træffer beslutning om vederlag for varetagelsen af et hverv i et kommunalt fællesskab, eller hvor beslutning om vederlag for varetagelsen af et hverv i et kommunalt fællesskab træffes af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab. I disse tilfælde vil der som udgangspunkt ikke foreligge inhabilitet.

Det anførte indebærer ikke, at medlemmer af bestyrelsen for et kommunalt fællesskab kan deltage i enhver beslutning vedrørende vederlag. Der vil således kunne opstå spørgsmål om inhabilitet, hvis der f.eks. opstår særlige spørgsmål om det faktiske eller retlige grundlag for udbetaling af vederlag, jf. FOB 1994.114. Det gælder uanset, om spørgsmålet behandles i bestyrelsen for det kommunale fællesskab eller i kommunalbestyrelsen for en deltagende kommune.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 10. januar 2023
- Forvaltningsjura, j.nr. 2019-836

Bilag: Indenrigsministeriets notat af 11. januar 1999