74.1.1. Afvisning af et forslag om at henstille til regering og Folketing at udsætte den ny boligsikringslovs ikrafttræden

11-10-1974

To byrådsmedlemmer havde forespurgt, om et byråd havde været berettiget til at afvise et medlemsforslag om, at byrådet skulle henstille til regering og Folketing at udsætte den ny boligsikringslovs ikrafttræden, indtil nye og mere nøjagtige beregninger af lovens virkninger forelå, samt indtil da at fastlåse boligsikringsbeløbet i de enkelte tilfælde.

Indenrigsministeriet udtalte, at det omhandlede forslag faldt uden for de emner, som kan optages til behandling i en kommunalbestyrelse, og at den foretagne afvisning af at behandle forslaget havde været berettiget.

Indenrigsministeriets brev af 11. oktober 1974 til to byrådsmedlemmer,
- 1.k., 1974/12012/0900-1