74.1.3. Ingen adgang til at bestemme i et udvalgs forretningsorden, at udvalgets formand og næstformand valgtes for kommunalbestyrelsens funktionstid

28-06-1974

Indenrigsministeriet meddelte, at der ikke i forretningsordenen for de stående udvalg, jf. § 20, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, kunne optages en bestemmelse om, at udvalgsformanden (og næstformanden) valgtes for kommunalbestyrelsens funktionstid.

Indenrigsministeriets brev af 28. juni 1974 til en kommunalbestyrelse
- K., j. nr. 1974/12012/0309-1