79.6.1. Om et ændringsforslag til budgetforslaget på bevillingsniveau, der ikke er specificeret nærmere

19-10-1979

En borgmester havde afvist et medlems ændringsforslag til budgetforslaget med henvisning til, at ændringsforslaget, der var stillet på bevillingsniveau, ikke angav en bestemt konto, ændringsforslaget vedrørte.

Indenrigsministeriet udtalte: 

Et medlem, der stillede et ændringsforslag på bevillingsniveau til budgetforslaget, måtte have krav på, at ændringsforslaget sattes til afstemning. Dette fulgte af, at kommunalbestyrelsen tog stilling til forslagene på bevillingsniveau, men ikke til de underliggende specifikationer (budgetoplysninger). Det af medlemmet stillede ændringsforslag burde således ikke være afvist, men være sat til afstemning.

Såfremt et ændringsforslag, der ikke var specificeret nærmere, opnåede flertal ved kommunalbestyrelsens 2. behandling af årsbudgettet, måtte kommunalbestyrelsen kunne overlade det til vedkommende udvalg at fordele besparelsen på de underliggende poster.

Indenrigsministeriets brev af 19. oktober 1979 til en borgmester
- 1.k., j. nr. 1979-123-0608-5