82.2.4. Spørgsmålet om, hvorvidt et byrådsmedlem kan være sekretær for kulturelt udvalg

19-07-1982

Under hensyn til, at styrelseslovens § 20, stk. 3, ikke tager stilling til spørgsmålet og til, at bemærkningerne til lovforslaget heller ikke giver bidrag til dettes afgørelse, udtalt, at Indenrigsministeriet ikke havde fundet grundlag for at udtale, at byrådsmedlemmet ikke kunne være sekretær for kulturelt udvalg, såfremt udvalget ønskede dette.

Endvidere tilkendegivet, at den pågældende, der også var leder af kommunens sekretariat, ikke var udelukket fra medlemskab af byrådet.

Indenrigsministeriets skrivelse af 19. juli 1982 til Jægerspris byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1982/123/0413-3