83.1.7. Central poståbning

23-02-1983

Som led i etableringen af en central poståbning kan det bestemmes, at al post, der tilsendes kommunen, herunder også post til det sociale udvalg og ligningskommissionen eller ligningsmyndigheden i kommunen, åbnes centralt.

Indenrigsministeriets skrivelse af 23. februar 1983 til Rosenholm byråd
- 1.k.kt. j.nr. 1982/1130/1400-17