85.2.1. Kommunalt ansat pantefogeds medlemskab af socialudvalget

05-08-1985

Udtalt, at en pantefoged, som var ansat i økonomisk forvaltning og havde det endelige ansvar for opkrævningsafdelingen, måtte anses for generelt inhabil som medlem af socialudvalget, idet opkrævningen af tilbagebetalingspligtige sociale ydelser foretoges på socialudvalgets vegne.

Videre udtalt, at det efter den kommunale styrelseslovs § 29, stk. 2, normalt ikke kan være afgørende for den kommunalt ansattes adgang til at være medlem af et stående udvalg, om den ansattes virksomhed udgør en større eller mindre del af det pågældende udvalgs sagsområde.

Indenrigsministeriets skrivelse af 5. august 1985 til et byråd
- 1. k.kt., j.nr. 1985/1074/0713-2