90.3.15. Om brug af kommunale midler til støtte for godgørende formål i udlandet

18-01-1990

Indenrigsministeren redegjorde i et svar på et folketingsspørgsmål for, at kommuner lovligt kan bruge kommunale midler til støtte for godgørende formål i udlandet, jf. den netop overstående Rumænien-indsamling, samt for ministerens holdning til dette spørgsmål.

Indenrigsministerens besvarelse af 18. januar 1990 af spørgsmål nr. S 368 stillet af et folketingsmedlem
- 2.k., j. nr. 1990/1138/0100-7