91.3.2. Vedrørende dispositioner i forbindelse med kloakforsyningen

12-06-1991

Udtalt, at Indenrigsministeriet kan henholde sig til Miljøministeriets oplysninger om, at der i de tidligere gældende regler for spildevandsanlæg har været hjemmel til, at en kommune kunne yde tilskud til kloakforsyningen ved eftergivelse af en del af kloakforsyningens gæld til kommunekassen.

Endvidere udtalt, at et beløb f.eks. svarende til et tidligere af kommunen afskrevet beløb ikke kan overføres fra kloakforsyningen til kommunekassen, da det følger af den nugældende lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, at midlerne fra kloakforsyningen ikke kan anvendes til andre formål end etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg.

I den konkrete sag var ministeriet således enigt med tilsynsrådet i, at en kommunes beslutning i 1990 om at overføre et beløb fra kloakforsyningen til kommunens kasse ikke var lovlig.

Indenrigsministeriets skrivelse af 12. juni 1991 til et byråd
- 2. k.kt. j.nr. 1991/1129/1414-1