07.5.6. Om en udvalgsformand, der forventeligt skulle tiltræde som formand for et stående udvalg, havde krav på eftervederlag

09-01-2007

En region havde spurgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvorvidt en amtskommunal udvalgsformand, der fratrådte den 31. december 2006 og forventeligt skulle tiltræde som formand for et stående udvalg i en kommune på udvalgets første møde i januar 2007, havde krav på efterløn (senere ændret til: eftervederlag).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at da regionen var bekendt med, at den amtskommunale udvalgsformand tiltrådte som formand for et stående udvalg i en kommune, skulle den pågældende udvalgsformand efter vederlagsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, ikke ydes efterløn.

Det fremgik af notatet, at det efter vederlagsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, i praksis måtte være tilstrækkeligt, at man var bekendt med, at den pågældende udvalgsformand tiltrådte som udvalgsformand for et stående udvalg. Der kunne således ikke stilles krav om, at den pågældende var tiltrådt som udvalgsformand den 1. januar 2007, hvor efterlønnen – hvis der ellers var krav herpå – forfaldt til udbetaling. Situationen var ikke speciel for kommunalreformåret.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets telefonreferat af 9. januar 2007
- Forvaltningsjuridisk kontor.