18.1.2. Om stemmeflertal i kommunalbestyrelse og udvalg

25-05-2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt, at reglerne om stemmeflertal skal forstås ens i kommunalbestyrelse og udvalg. Kravet om stemmeflertal betyder, at en beslutning er truffet i overensstemmelse med et fremsat forslag, hvis et flertal af de afgivne stemmer er for forslaget. I et udvalg på 5 medlemmer, hvor 2 medlemmer stemmer for et forslag, 1 medlem stemmer imod, og 2 medlemmer undlader at stemme, er forslaget således vedtaget.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 25. maj 2018 til en kommune
- Kommunaljura og Valg, j.nr. 2018-2625