19.1.5. Om kommunalbestyrelsesmedlemmers forpligtelse til at videresende henvendelser til forvaltningen

11-01-2019

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 11. januar 2019 udtalt sig om en række spørgsmål fra KL om kommunalbestyrelsesmedlemmers forpligtelse til at videresende modtagne henvendelser til forvaltningen.

Brevet af 11. januar 2019 behandler bl.a., at en henvendelse til et kommunalbestyrelsesmedlems mailkonto ikke uden videre kan anses for at være en henvendelse til forvaltningen, at et kommunalbestyrelsesmedlem efter forvaltningsloven ikke uden videre vil have pligt til at videresende henvendelsen til kommunen samt, at der kan forekomme tilfælde, hvor en henvendelse vil kunne udløse en reaktionspligt for kommunalbestyrelsesmedlemmet.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 11. januar 2019 til KL – Forvaltningsjura, j.nr. 2018-1933 og 2018-467