96.3.34. Om kommunalt tilskud til et privat selskabs drift af betalingstelefoner

01-05-1996

Indenrigsministeriet udtalte sig over for et tilsynsråd generelt om, hvorvidt det var en kommunal opgave at yde tilskud til et privat selskabs drift af betalingstelefoner. I skrivelsen henvistes til et af forskningsministeren den 16. april 1996 fremsat forslag til lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold inden for telesektoren. Lovforslaget blev efterfølgende vedtaget som lov nr. 466 af 12. juni 1996. Loven blev ophævet i forbindelse med lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Denne lov blev ophævet i forbindelse med lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, se lovbekendtgørelse nr. 955 af 17. juni 2022. 

Indenrigsministeriets brev af 1. maj 1996 til et tilsynsråd
- 2.k., j. nr. 1995/1122/500-1