22.3.1. Om aflysning af kulturarrangementer på baggrund af den russiske invasion af Ukraine

04-03-2022

Kulturministeren redegør i brevet af 3. marts 2002 for udmeldingen om aflysning af kulturarrangementer på baggrund af den russiske invasion af Ukraine.

Indenrigs- og Boligministeriet redegør i brevet af 4. marts 2022 for hjemmelsgrundlaget for Kulturministeriets udmelding om aflysning af kulturarrangementer på baggrund af den russiske invasion af Ukraine.

Indenrigs- og Boligministeriet har i brevet af 4. marts 2022 vedhæftet økonomi- og indenrigsministerens svar af 16. november 2014 på spørgsmål nr. 16 fra Folketingets Kommunaludvalg om kommuners mulighed for at boycotte varer fra besatte områder på Vestbredden.

Kulturministerens brev af 3. marts 2022 til en rådmand i Aarhus Kommune
- Indenrigs- og Boligministeriets j.nr. 2022-1145
 

Indenrigs- og Boligministerens brev af 4. marts 2022 til Aarhus Kommune
- Forvaltningsjura, j.nr. 2022-1145
 

Økonomi- og indenrigsministerens svar af 16. november 2014 på spørgsmål nr. 16 fra Folketingets Kommunaludvalg, se også resumédatabasen 14.3.5