92.3.14. Salg af asfalt til andre kommuner og private. Tilbud på udførelse af arbejder på statsveje.

13-11-1992

Indenrigsministeriet har udtalt sig om, hvorvidt en amtskommune lovligt kunne sælge asfalt produceret af kommunens asfaltværk til andre amtskommuner, kommuner og private og lovligt kunne afgive tilbud i en licitation på udførelse af arbejder på statsveje, samt om prisberegningen ved udførelse af sådanne arbejder.

Indenrigsministeriets brev af 13. november 1992 til Entreprenørforeningen
- 2. k., j. nr. 1992/1124/050-1